oblakznanja.com oblakznanja.com - Oblak Znanja | informati?ko-edukativni blog

oblakznanja.comWebsite Profile

Title: Oblak Znanja | informati?ko-edukativni blog
Keywords: metalne spajalice,spajalice,spajalice za papir,carnet-libar-carnetova-usluga,libar carnet,asrock mini stx,mini-stx,silverstone mini-stx,adware,adwcleaner,junkware removal tool,malware,toolbars,uklanj...
Description:Spajalice za papir nam poma?u da zadr?imo listove zajedno. ?esto se izra?uju od ?eli?ne ?ice savijene u oblik petlje. Jako je zanimljivo vidjeti stroj koji ih
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

oblakznanja.com Information

Website / Domain:oblakznanja.com
Website IP Address:104.28.14.70
Domain DNS Server:darwin.ns.cloudflare.com,becky.ns.cloudflare.com

oblakznanja.com ranks

Alexa Rank:1399214
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

oblakznanja.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$7,085
Daily Revenue:$19
Monthly Revenue:$582
Yearly Revenue:$$7,085
Daily Unique Visitors:1,786
Monthly Unique Visitors:53,580
Yearly Unique Visitors:651,890

oblakznanja.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server cloudflare-nginx
Date Sat, 22 Sep 2018 02:43:23 GMT

oblakznanja.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
metalne spajalice 1 0.24%
spajalice 1 0.13%
spajalice za papir 1 0.26%
carnet-libar-carnetova-usluga 0 0.00%
libar carnet 0 0.00%
asrock mini stx 0 0.00%
mini-stx 1 0.11%
silverstone mini-stx 0 0.00%
adware 1 0.09%
adwcleaner 0 0.00%
junkware removal tool 0 0.00%
malware 1 0.10%
toolbars 1 0.11%
uklanj... 0 0.00%

oblakznanja.com Similar Website

Domain WebSite Title
karlaoblak.com Blog Karla Oblak
willkommen.org.rs Willkommen – Nema?ko – austrijski kulturno edukativni centar
rec.org.rs Istra?iva?ko edukativni centar – Vr?ac – Istra?iva?ko edukativni centar – Vr?ac
znanostblog.com Znanost Blog - dnevna doza znanja
velsoftelearning.com znanja
znanja.com znanja
ie-centar.hr ie-centar Virovitica : Informati?ko-edukacijski centar
dobbin.hr DOBBIN - Informati?ko savjetovanje - ICT Consulting
festivaltreceuho.org Home - Festival Tre?e uho - Umjetni?ko – edukativni festival strane kulture u Dubrovniku
fabrikaznanja.com Fabrika znanja – Fabrika znanja
misljenja.hr Poslovni oblak
oblak-alu.si Oblak ALU
pletenine-oblak.si Pletenine Oblak
jimoblak.com Jim Oblak
oblaktanja.com Tanja Oblak
oblaktus.si Oblak tu?
leonoblak.com Leon Oblak
turnir-oblak.si Jan Oblak

oblakznanja.com Alexa Rank History Chart

oblakznanja.com aleax

oblakznanja.com Html To Plain Text

Oblak Znanja | informati?ko-edukativni blog Skip to content Objave Ako ste u?itelj i ?elite napisati pripremu ili ?lanak na na?em blogu javite nam se :) Home Home Novosti U?ionica Informatika 5 Informatika 6 Informatika 7 Informatika 8 Logo jezik WordPress Microsoft Office Vodi?i Online vodi?i Kratki savjeti Korisne aplikacije Dru?tvene mre?e Multimedija Zanimljivosti O blogu Kontakt Zanimljivosti Kako se izra?uju metalne spajalice za papir 6. velja?e 2016 Tom?i? Damjan 130 Novosti Libar – nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadr?aja 25. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 65 Novosti Predstavljena prva ra?unala sastavljena na novim Intelovim mini-STX plo?ama 19. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 55 Aplikacije / Kratki savjeti Dva najbolja alata za uklanjanje nepo?eljnog softvera [Malware, Adware, Spyware, Toolbars] 15. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 1.972 Kratki savjeti / Vodi?i Kako o?istiti sko?ni izbornik desnog klika na jednostavan na?in 13. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 154 Novosti Intelova integrirana CPU grafika Iris Pro dosti?e zasebne grafi?ke kartice 12. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 215 Novosti Netflix je od danas dostupan i u Hrvatskoj 6. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 94 Windows Kako dodati programe prilikom pokretanja Windowsa 7 10. velja?e 2013 Tom?i? Damjan 291 Kratki savjeti / Online alati / Online kupovina Online kupovina iz inozemstva i stranice sli?ne eBayu 16. kolovoza 2012 Tom?i? Damjan 4.055 2 komentara Aplikacije / Kratki savjeti / Online alati Folder Colorizer | Promijenite boju mapa u Windows Exploreru 7. velja?e 2012 Ken?el Anita 138 Kratki savjeti / Microsoft Office / Windows / Word Word 2007 | Numeriranje stranica od odre?ene stranice 30. sije?nja 2012 Ken?el Anita 31.015 14 komentara Kratki savjeti / Online alati / Online kupovina Kako kupovati na eBayu? 22. sije?nja 2012 Ken?el Anita 13.574 31 komentar Aplikacije / Kratki savjeti Podesite i ubrzajte Windows OS | Simple Performance Boost 19. studenoga 2011 Tom?i? Damjan 91 2 komentara Online alati / Online kupovina Online kupovina i otvaranje PayPal ra?una 19. listopada 2011 Ken?el Anita 9.284 139 komentara Kratki savjeti / Online alati Kako poni?titi slanje po?te u Gmailu? 16. listopada 2011 Ken?el Anita 374 Kratki savjeti / Vodi?i Kako o?istiti sko?ni izbornik desnog klika na jednostavan na?in Novosti Intelova integrirana CPU grafika Iris Pro dosti?e zasebne grafi?ke kartice Novosti Netflix je od danas dostupan i u Hrvatskoj Windows Kako dodati programe prilikom pokretanja Windowsa 7 Novosti Novosti 7. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 95 Upoznajte Wraith, novi AMD-ov standardni procesorski hladnjak Standardni hladnjak koji dolazi s procesorom nije ba? cijenjen od strane ra?unalnih entuzijasta. Ve?ina ljudi koja kupuje ra?unalo ne obra?a pa?nju na procesorski hladnjak jer jednostavno ne overclockiraju svoj procesor i ne planiraju ni?ta dodatno izmjenjivati na kupljenoj ra?unalnoj konfiguraciji. (vi?e…) 7. sije?nja 2016 51 Ehang 184 autonomna bespilotna letjelica za prijevoz putnika 7. sije?nja 2016 86 Sing Karaoke aplikacija ugradila mogu?nost zajedni?kog dopisivanja Kratki savjeti Kratki savjeti / Microsoft Office 11. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 266 Tri savjeta vezana uz nastavak Microsoft Office dokumenata Microsoft Office je jedan od najkori?tenijih uredskih alata dana?njice, zato vam danas donosimo tri osnovna savjeta koja bi trebali znati, a vezani su uz formate Office-ovih datoteka. (vi?e…) 8. sije?nja 2016 150 Sakrijte katalo?ke slike s vodenim ?igom prilikom pretrage Google slika 24. o?ujka 2015 983 Pretvorba PDF-a u Word dokument | Investintech online PDF konverter Informatika 8 Informatika 7 Informatika 5 Informatika 6 Informatika 8 26. listopada 2015 Tom?i? Damjan 209 Pitanja za ponavljanje | Osnove informacijsko komunikacijske tehnologije Danas ?emo ponoviti dosada?nje nastavne sadr?aje iz poglavlja - Osnove informacijsko komunikacijske tehnologije. U?enici mogu redom birati grupe, a zatim izraditi prezentaciju s odgovorima na pitanja. Svako pitanje mo?e biti naslov jednog slajda u prezentaciji, a naslov prezentacije mo?e biti "Osnove informacijsko komunikacijske tehnologije"… 19. listopada 2015 170 1.8. Pohranjivanje multimedijskih sadr?aja, obrada zvuka 11. listopada 2015 641 1.7. Svojstva ra?unala 11. listopada 2015 276 1.6. Paralelni i slijedni ulazno-izlazni pristupi ra?unala Informatika 7 26. listopada 2015 Tom?i? Damjan 92 2.2. Unos podataka Kako unositi podatke u ?elije? Podatke unosimo u ?elije aktivnog radnog lista. Osnovni postupak pri unosu podataka u ?elije je: Odabrati ?eliju u koju ?elimo upisati podatak. ?eliju mo?emo odabrati mi?em ili tipkovnicom. Aktivna ?elija razlikuje se od neaktivnih ?elija istaknutim crnim obrubom. Upisati ?eljeni podatak.… 26. listopada 2015 148 2.1. Stvaranje radne bilje?nice 5. listopada 2015 254 1.3 Crtanje kru?nice u Qbasicu 21. rujna 2015 120 1.1 Uporaba naredbe za petlju s logi?kim uvjetom 2. dio Informatika 5 / U?ionica 29. rujna 2015 Tom?i? Damjan 165 1.4. Prikazivanje znakova bajtom Svi podaci koje ra?unalo obra?uje pretvoreni su u nizove bajtova. Svako slovo ili interpunkcijski znak mora imati svoju jedinstvenu kombinaciju bitova (?ifru ili), tzv. kod koji ga razlikuje od kodova drugih slova i znakova. Postupak pretvaranja podataka u oblik prikladan za obradu na ra?unalu naziva se kodiranje, a obrnuti postupak… 29. rujna 2015 303 1.3 Bajt i jezik ra?unala Informatika 6 / U?ionica 11. listopada 2015 Tom?i? Damjan 538 Primjena naredbi grananja primjeri i zadaci Naredbe odlu?ivanja u QBasic-u su: IF – THEN naredba IF – THEN – ELSE naredba slo?ena IF – THEN - ELSEIF naredba GOTO naredba CASE naredba (vi?e…) 30. rujna 2015 120 2.1 Uporaba naredbi za grananje i bezuvjetni skok 28. rujna 2015 238 1.2. Prikaz slike na monitoru i pisa?u 20. rujna 2015 3.228 1.1. Vrste datoteka, dokumenti Dru?tvene mre?e Dru?tvene mre?e / Facebook / Kratki savjeti 17. srpnja 2013 Tom?i? Damjan 368 Onemogu?ite Facebook obavijesti koje vam pristi?u elektroni?kom po?tom 7. velja?e 2013 Ken?el Anita 44 Chime | Primajte obavijesti za Gmail, Facebook, Twitter i druge web usluge na jednom mjestu 17. sije?nja 2013 Tom?i? Damjan 109 Twitter slike za naslovnicu 4. sije?nja 2013 Ken?el Anita 387 1 Kako ?itati poruke na Facebooku i ostati neprimije?en? 12. prosinca 2012 Ken?el Anita 1.077 45 bo?i?nih i novogodi?njih Facebook naslovnih slika 3. prosinca 2012 Ken?el Anita 2.554 Kako provjeriti koristi li netko la?nu sliku profila? Online vodi?i Kratki savjeti / Online vodi?i 8. sije?nja 2016 Tom?i? Damjan 150 Sakrijte katalo?ke slike s vodenim ?igom prilikom pretrage Google slika 24. o?ujka 2015 Tom?i? Damjan 983 Pretvorba PDF-a u Word dokument | Investintech online PDF konverter 16. lipnja 2014 Tom?i? Damjan 116 Skriveno zna?enje kineskih web stranica koje u sebi sadr?e brojeve 21. srpnja 2013 Tom?i? Damjan 211 Tri najbolje tra?ilice e-learning te?ajeva 5. travnja 2013 Tom?i? Damjan 127 Trikovi s mi?em i tipkovni?ke kratice za Google Chrome 20. o?ujka 2013 Tom?i? Damj...

oblakznanja.com Whois

Domain Name: OBLAKZNANJA.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Damjan Tomsi
Registrant Organization: -
Name Server: BECKY.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: DARWIN.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-22T02:43:23Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en